Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60

Väljapanek "Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60"3.–28. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Taga­si­vaa­te­peeg­lis. Ees­ti Tele­vi­sioon 60”.

Ees­ti Tele­vi­sioo­ni esi­me­ne amet­lik proo­vi­saa­de oli eet­ris 19. juu­lil 1955. aas­tal. Esi­me­ne saa­te­päev kes­tis kaks tun­di ja kolm­küm­mend viis minu­tit. Sel­le jook­sul anti lühi­ke üle­vaa­de Tal­lin­na tele­kes­ku­se val­mi­mi­sest, näi­da­ti ring­vaa­det Nõu­ko­gu­de Ees­ti ja män­gu­fil­mi “And­ru­se õnn”. Ees­ti Tele­vi­sioo­ni esi­me­sel saa­te­päe­val oli Ees­tis 238 teleriomanikku.

Väljapanek "Tagasivaatepeeglis. Eesti Televisioon 60"3.–28. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Taga­si­vaa­te­peeg­lis. Ees­ti Tele­vi­sioon 60”.

Ees­ti Tele­vi­sioo­ni esi­me­ne amet­lik proo­vi­saa­de oli eet­ris 19. juu­lil 1955. aas­tal. Esi­me­ne saa­te­päev kes­tis kaks tun­di ja kolm­küm­mend viis minu­tit. Sel­le jook­sul anti lühi­ke üle­vaa­de Tal­lin­na tele­kes­ku­se val­mi­mi­sest, näi­da­ti ring­vaa­det Nõu­ko­gu­de Ees­ti ja män­gu­fil­mi “And­ru­se õnn”. Ees­ti Tele­vi­sioo­ni esi­me­sel saa­te­päe­val oli Ees­tis 238 teleriomanikku.