Eduard Vilde 150Eduard Vilde 150

Näitus Näitus 13. juu­list 28. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Eduard Vil­de 150”.

Näi­tu­se “Eduard Vil­de 150” on koos­ta­nud Väi­ke-Maar­ja raa­ma­tu­ko­gu. Näi­tus annab väga põh­ja­li­ku üle­vaa­te kir­ja­nik Eduard Vil­de elu­käi­gust ja loo­min­gust. Eri­ne­vad elueta­pid on väl­ja too­dud sten­di­del “Sün­ni­koht Pudi­ve­re”, “Lap­se­põlv Muu­gas”, “Kar­ja­kü­la”, “Õpi­aas­tad”, “Pagu­las­elu ja abi­elud”, “Kodu Tal­lin­nas” ning kir­ja­ni­ku loo­min­gut tut­vus­ta­vad sten­did, “Eduard Vil­de 150”, “Aida­mehe Eedi” ja “Tea­ter”. Kõi­ki­del sten­di­del on roh­kelt pil­di­ma­ter­ja­li. Näi­tu­sel saab uuri­da ka Vil­de­de sugu­puud ning õde Augus­te mäles­tusi oma kuul­sast ven­nast Eedist.

Näitus Näitus 13. juu­list 28. augus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Eduard Vil­de 150”.

Näi­tu­se “Eduard Vil­de 150” on koos­ta­nud Väi­ke-Maar­ja raa­ma­tu­ko­gu. Näi­tus annab väga põh­ja­li­ku üle­vaa­te kir­ja­nik Eduard Vil­de elu­käi­gust ja loo­min­gust. Eri­ne­vad elueta­pid on väl­ja too­dud sten­di­del “Sün­ni­koht Pudi­ve­re”, “Lap­se­põlv Muu­gas”, “Kar­ja­kü­la”, “Õpi­aas­tad”, “Pagu­las­elu ja abi­elud”, “Kodu Tal­lin­nas” ning kir­ja­ni­ku loo­min­gut tut­vus­ta­vad sten­did, “Eduard Vil­de 150”, “Aida­mehe Eedi” ja “Tea­ter”. Kõi­ki­del sten­di­del on roh­kelt pil­di­ma­ter­ja­li. Näi­tu­sel saab uuri­da ka Vil­de­de sugu­puud ning õde Augus­te mäles­tusi oma kuul­sast ven­nast Eedist.