Kirjanikud filateeliasKirjanikud filateelias

Näitus "Kirjanikud filateelias" Näitus "Kirjanikud filateelias"4.–29. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kir­ja­ni­kud fila­tee­lias”.

“Kir­ja­ni­kud fila­tee­lias” on näi­tus Samuel Golom­bi mar­gi­ko­gust. Eest­las­test on kõnel­dud ikka kui lau­lu­rah­vast, kuid eest­la­sed on ka raa­ma­tu­rah­vas. Aus­tuse ja mee­les­pi­da­mise mär­giks on kir­ja­nik­ke kuju­ta­tud ka ees­ti post­mar­ki­del. Koh­tu­me läbi fila­tee­lia Fr. R. Kreu­tzwal­di, K. J. Peter­so­ni, Lydia Koi­du­la, Eduard Vil­de ning pal­ju­de teis­te aus­ta­tud ja armas­ta­tud loomeinimestega.

Näitus "Kirjanikud filateelias" Näitus "Kirjanikud filateelias"4.–29. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kir­ja­ni­kud fila­tee­lias”.

“Kir­ja­ni­kud fila­tee­lias” on näi­tus Samuel Golom­bi mar­gi­ko­gust. Eest­las­test on kõnel­dud ikka kui lau­lu­rah­vast, kuid eest­la­sed on ka raa­ma­tu­rah­vas. Aus­tuse ja mee­les­pi­da­mise mär­giks on kir­ja­nik­ke kuju­ta­tud ka ees­ti post­mar­ki­del. Koh­tu­me läbi fila­tee­lia Fr. R. Kreu­tzwal­di, K. J. Peter­so­ni, Lydia Koi­du­la, Eduard Vil­de ning pal­ju­de teis­te aus­ta­tud ja armas­ta­tud loomeinimestega.