Hiireviu — aasta lind 2015Hiireviu — aasta lind 2015

Väljapanek "Hiireviu - aasta lind 2015"1.–29. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Hii­re­viu — aas­ta lind 2015”.

Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühing valib aas­ta lin­du ala­tes 1995. aas­ta­st. Sel­le ees­mär­giks on tut­vus­ta­da ava­lik­ku­se­le üht lin­nu­lii­ki või lii­gi­rüh­ma ning kaa­sa­ta loo­dus­hu­vili­si lin­du­de uuri­mis­se ja kaitsesse.

Väljapanek "Hiireviu - aasta lind 2015"1.–29. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Hii­re­viu — aas­ta lind 2015”.

Ees­ti Orni­to­loo­gia­ühing valib aas­ta lin­du ala­tes 1995. aas­ta­st. Sel­le ees­mär­giks on tut­vus­ta­da ava­lik­ku­se­le üht lin­nu­lii­ki või lii­gi­rüh­ma ning kaa­sa­ta loo­dus­hu­vili­si lin­du­de uuri­mis­se ja kaitsesse.