Aasta loom — metssigaAasta loom — metssiga

Raamatunäitus "Aasta loom - metssiga"16. märt­sist 29. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta loom — mets­si­ga”.

Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma metssiga.

Raamatunäitus "Aasta loom - metssiga"16. märt­sist 29. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta loom — mets­si­ga”.

Näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma metssiga.