Kevadet täisKevadet täis

Raamatuväljapanek 30. märt­sist 24. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Keva­det täis”.

Mets ja aed on keva­det täis. Meel ja mõt­ted on keva­det täis. Vaa­sid ja raa­ma­tud on keva­det täis.

Raamatuväljapanek 30. märt­sist 24. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Keva­det täis”.

Mets ja aed on keva­det täis. Meel ja mõt­ted on keva­det täis. Vaa­sid ja raa­ma­tud on keva­det täis.