Las laps loebLas laps loeb

Raamatuväljapanek "Las laps loeb"16. märt­sist 29. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Las laps loeb”.

27. märt­sil tähis­tab las­te­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Hei­ki Vilep oma 55. juu­be­lit. Samu­ti on ta kir­ju­ta­nud lau­le, mida on esi­ta­tud ka lau­lu­peol. Hobi­deks on vee­bi­di­sain ja ‑prog­ram­mee­ri­mi­ne ning muusika.

Raamatuväljapanek 16. märt­sist 29. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Las laps loeb”.

27. märt­sil tähis­tab las­te­kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Hei­ki Vilep oma 55. juu­be­lit. Samu­ti on ta kir­ju­ta­nud lau­le, mida on esi­ta­tud ka lau­lu­peol. Hobi­deks on vee­bi­di­sain ja ‑prog­ram­mee­ri­mi­ne ning muusika.