Eesti esimene krimi‑, nalja‑, reisi- ja romaanikirjanik. Eduard Vilde 150Eesti esimene krimi‑, nalja‑, reisi- ja romaanikirjanik. Eduard Vilde 150

Eduard Vilde 1502. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ees­ti esi­me­ne krimi‑, nalja‑, rei­si- ja romaa­ni­kir­ja­nik. Eduard Vil­de 150”.

Vil­de loo­min­gu­ga peaks tut­tav ole­ma iga eest­la­ne, mit­med ta teo­sed on läbi aega­de kuu­lu­nud üld­ha­ri­dus­koo­li­de õppe­ka­vas­se. Auto­ri väga mahu­kast kir­jan­dus­li­kust päran­dist leiab kõi­ke, ala­tes kri­mi­naal­ro­maa­ni­dest ja lõpe­ta­des reisikirjadega.

Eduard Vilde 1502. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ees­ti esi­me­ne krimi‑, nalja‑, rei­si- ja romaa­ni­kir­ja­nik. Eduard Vil­de 150”.

Vil­de loo­min­gu­ga peaks tut­tav ole­ma iga eest­la­ne, mit­med ta teo­sed on läbi aega­de kuu­lu­nud üld­ha­ri­dus­koo­li­de õppe­ka­vas­se. Auto­ri väga mahu­kast kir­jan­dus­li­kust päran­dist leiab kõi­ke, ala­tes kri­mi­naal­ro­maa­ni­dest ja lõpe­ta­des reisikirjadega.