Sääsest elevantSääsest elevant

Raamatunäitus "Sääsest elevant"2. märt­sist 11. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Sää­sest ele­vant”.

Hei­ki Vile­pi luu­le­tu­ses teeb üks poiss pisi­kese krii­mu pärast sää­sest ele­van­di. Vae­valt et kir­ja­nik ise elus mõne asja pärast sää­sest ele­van­di teeb, aga sõna­dest jut­te ja luu­le­tusi küll. Las­te­raa­ma­tu­id on tal ilmu­nud arvu­kalt ja nen­dest pani­me­gi kok­ku näituse.
Hei­ki Vilep on käi­nud las­te­kir­ja­ni­ke tuuriga ka meie raa­ma­tu­ko­gus. Sel­lest koh­tu­mi­sest on näi­tu­sel väl­jas mõned pildid.
Hei­ki Vilep saab 27. märt­sil 55-aastaseks.

2. märt­sist 11. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Sää­sest ele­vant”.

Hei­ki Vile­pi luu­le­tu­ses teeb üks poiss pisi­kese krii­mu pärast sää­sest ele­van­di. Vae­valt et kir­ja­nik ise elus mõne asja pärast sää­sest ele­van­di teeb, aga sõna­dest jut­te ja luu­le­tusi küll. Las­te­raa­ma­tu­id on tal ilmu­nud arvu­kalt ja nen­dest pani­me­gi kok­ku näituse.
Hei­ki Vilep on käi­nud las­te­kir­ja­ni­ke tuuriga ka meie raa­ma­tu­ko­gus. Sel­lest koh­tu­mi­sest on näi­tu­sel väl­jas mõned pildid.
Hei­ki Vilep saab 27. märt­sil 55-aastaseks.