Aastal 2015In 2015

Näitus 26. jaa­nua­rist 6. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Aas­tal 2015”.

Ala­nud aas­ta on kuu­lu­ta­tud muusika‑, rukki‑, kit­se- (lam­ba-), mul­la- ja val­gu­se­aas­taks. Mil­li­seid suu­ri täht­päe­vi sel aas­tal veel tähis­ta­tak­se ning muud huvi­ta­vat saab näha näi­tu­sel ole­va­telt sten­di­delt. Lisa­tea­vet iga tee­ma koh­ta anna­vad QR-koodid.

Näitus 26. jaa­nua­rist 6. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Aas­tal 2015”.

Ala­nud aas­ta on kuu­lu­ta­tud muusika‑, rukki‑, kit­se- (lam­ba-), mul­la- ja val­gu­se­aas­taks. Mil­li­seid suu­ri täht­päe­vi sel aas­tal veel tähis­ta­tak­se ning muud huvi­ta­vat saab näha näi­tu­sel ole­va­telt sten­di­delt. Lisa­tea­vet iga tee­ma koh­ta anna­vad QR-koodid.