Nägija meie kõrvalt. Fred Jüssi 80Nägija meie kõrvalt. Fred Jüssi 80

Fred Jüssi 802.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nägi­ja meie kõr­valt. Fred Jüs­si 80”.

Fred Jüs­sit kuu­la­tes ja tema kir­ju­ti­si luge­des tai­pab – mõni mees val­dab neid tar­ku­si, mida tei­ne peab raa­ma­tu­test taga otsi­ma ja kur­sus­tel oman­da­ma. Enda koh­ta ütleb ta taga­si­hoid­li­kult: “Mis ma siis ikka tei­nud olen? Liht­salt ela­nud oma elu …“
“Tahak­sin oma ela­da jää­nud aas­tad olla õnne­lik, nii nagu olen olnud. Kuu­lun nen­de õnne­li­ke ini­mes­te hul­ka, kes vahel on õnne­tud. On suur hulk õnne­tuid ini­me­si, kes vahel on õnnelikud.”

Fred Jüssi 802.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Nägi­ja meie kõr­valt. Fred Jüs­si 80”.

Fred Jüs­sit kuu­la­tes ja tema kir­ju­ti­si luge­des tai­pab – mõni mees val­dab neid tar­ku­si, mida tei­ne peab raa­ma­tu­test taga otsi­ma ja kur­sus­tel oman­da­ma. Enda koh­ta ütleb ta taga­si­hoid­li­kult: “Mis ma siis ikka tei­nud olen? Liht­salt ela­nud oma elu …“
“Tahak­sin oma ela­da jää­nud aas­tad olla õnne­lik, nii nagu olen olnud. Kuu­lun nen­de õnne­li­ke ini­mes­te hul­ka, kes vahel on õnne­tud. On suur hulk õnne­tuid ini­me­si, kes vahel on õnnelikud.”