Retsepte tervise tugevdamiseksRetsepte tervise tugevdamiseks

Raamatuväljapanek "Retsepte tervise tugevdamiseks"12. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ret­sep­te ter­vi­se tugev­da­miseks”.

Oma ter­vi­se­le peab mõt­le­ma kogu aeg. Kui aga saa­me kül­ge mõne kül­me­tus­hai­gu­se saab seda väga edu­kalt ise lee­ven­da­da. Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis anna­vad käe­pä­ra­seid nip­pe ja nõu­an­deid, mil­list ravim­taime just vaja ning kui­das neid tarvitada.

12. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ret­sep­te ter­vi­se tugev­da­miseks”.

Oma ter­vi­se­le peab mõt­le­ma kogu aeg. Kui aga saa­me kül­ge mõne kül­me­tus­hai­gu­se saab seda väga edu­kalt ise lee­ven­da­da. Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis anna­vad käe­pä­ra­seid nip­pe ja nõu­an­deid, mil­list ravim­taime just vaja ning kui­das neid tarvitada.