Loodusega sina pealLoodusega sina peal

Raamatunäitus "Loodusega sina peal"12. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Loo­du­se­ga sina peal”.

“Kõik mu päe­vad on püha­päe­vad. Vai­mus elan kogu aeg loo­duses, sest mui­du ei kuju­ta ma oma elu üld­se ette. Ma pean vai­kust väga olu­li­seks, nii­sa­ma olu­li­seks kui üksiole­mist.” ütleb loo­dus­fo­tograaf Fred Jüs­si, kes tähis­tab 29. jaa­nua­ril oma 80. juu­be­lit. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, kus sees tema loo­dus­fo­tod ja juur­de lisa­tud mõtisklu­si elust.

12. jaa­nua­rist 14. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Loo­du­se­ga sina peal”.

“Kõik mu päe­vad on püha­päe­vad. Vai­mus elan kogu aeg loo­duses, sest mui­du ei kuju­ta ma oma elu üld­se ette. Ma pean vai­kust väga olu­li­seks, nii­sa­ma olu­li­seks kui üksiole­mist.” ütleb loo­dus­fo­tograaf Fred Jüs­si, kes tähis­tab 29. jaa­nua­ril oma 80. juu­be­lit. Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud, kus sees tema loo­dus­fo­tod ja juur­de lisa­tud mõtisklu­si elust.