Loodus maalibLoodus maalib

2.–31. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Loo­dus maa­lib”.

Näeb vaid see, kes vaa­tab. Mär­kab här­mas pal­ki sei­nas. Või jää­lil­li vas­tu lõpp­e­va päe­va loo­jan­gu­ku­mas tae­vast. Väi­ke­sed imed on ala­ti lähedal.

Ing­mar Muusikus

2.–31. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Loo­dus maalib”.

Näeb vaid see, kes vaa­tab. Mär­kab här­mas pal­ki sei­nas. Või jää­lil­li vas­tu lõpp­e­va päe­va loo­jan­gu­ku­mas tae­vast. Väi­ke­sed imed on ala­ti lähedal.

Ing­mar Muusikus