Moe poiste jalgpalliklubi FC Moe tegemised viimasel kahel aastal

Näi­tus „Moe poiste jalg­pal­li­klubi FC Moe tege­mised vii­ma­sel kahel aas­tal”4.–28. novemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Moe pois­te jalg­pal­li­klu­bi FC Moe tege­mised vii­ma­sel kahel aas­tal”.

Väl­jas on või­de­tud kari­kad, pois­te tut­vus­tused ja pildimaterjal.