Raamatu- ja puulehtede tarkus

Raamatunäitus

1. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Raa­ma­tu- ja puu­leh­te­de tar­kus”.

Meie raa­ma­tu­näi­tu­se kan­ge­laseks on PUU – raa­ma­tu lähe­da­ne sugu­la­ne. Pabe­rit val­mis­ta­tak­se pui­du­st ning mõle­mal on lehed. Raa­ma­tu- ja puu­leh­te­delt võib lei­da tar­ku­si puu­de koh­ta. Väl­jas on ka puutööraamatud.