Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine

Raamatunäitus "Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine" Raamatunäitus "Ilmar Tomuski raamatute saladuslik kadumine"1.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ilmar Tomus­ki raa­ma­tu­te sala­dus­lik kadu­mi­ne”.

Üks­kord suvel juh­tus raa­ma­tu­ko­gus kum­ma­li­ne lugu. Kui luge­ja soo­vis koju lae­na­ta Ilmar Tomus­ki las­te­raa­ma­tu­id, lei­dis raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja, et riiul oli tühi. Ilmar Tomus­ki raa­ma­tud olid müs­ti­li­selt haihtunud.
Kaht­lusta­ti sama­su­gust olu­kor­da nagu raa­ma­tus „Mau­no sala­dus­lik kadu­mi­ne“, kus üli­oht­lik vii­rus oli ära digi­ta­li­see­ri­nud kõik las­te­raa­ma­tud. Uuri­misel sel­gus, et asi oli hoo­pis liht­sam. Kõik Ilmar Tomus­ki raa­ma­tud olid las­te­le raa­ma­tu­ko­gust väl­ja lae­nu­ta­tud. Põh­ju­seks ikka põnev ja nal­ja­kas tekst.
Eks lap­sed teavad, kel­le raa­ma­tud „Nukit­sa kon­kur­sil“ võit­jaks hääletada.