Hertta Võido kudumite näitus

Hertta Võido kudumite näitusJäne­da raa­ma­tu­ko­gus 15. oktoob­ri­niHert­ta Või­do kudu­mi­te näitus”

Hertta Võido kudumite näituse plakatHert­ta Või­do (sünd. 1986) on teks­tii­li­kunst­nik, kes on lõpe­ta­nud Kures­saa­re Ame­ti­koo­lis kuns­ti­li­se kujun­da­mise eri­ala ning jät­ka­nud õpin­gu­id Tar­tu Kõr­ge­mas Kuns­ti­koo­lis teks­tii­li­kuns­ti erialal.
Antud näi­tu­sel on üle­val valik 2012. a ERKI moes­how jaoks val­mi­nud koo­tud klei­ti­dest kol­lekt­sioo­ni­st “Kuke­poks” ja 2014. aas­tal Tar­tu Kõr­ge­ma Kuns­ti­koo­li dip­lo­mi­töö kudu­mise pro­jekt “Kogu­ja”.
Vana­va­ne­ma­te kau­du on Hert­ta Või­do seo­tud ka Jänedaga.