15.–21. septembrini Saksi raamatukogu SULETUD

15.–21. sep­temb­ri­ni 2014. a on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

tele­fon 323 2081
e‑post