Elu on siiski täitsa võluv

Näitus "Elu on siiski täitsa võluv"2. maist 13. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Elu on siis­ki täit­sa võluv”.

Mui­du elad ja arvad ikka, et hõbe­kan­di­kut saab kasu­ta­da ühe­lain­sal vii­sil, aga siis sel­gub, et ta sobib veel­gi pare­mi­ni hoo­pis mil­leks­ki muuks. Nii tõdes Muu­mi­mam­ma, kui oli Muu­mitrol­lilt tea­da saa­nud, et kan­di­ku­te­ga saab suu­re­pä­ra­selt jää peal liu­gu las­ta. Meie näi­tu­sel on väl­jas asjad, mil­le pealt võib lei­da Muu­mio­ru tege­las­te pil­te. Mil­leks neid asju kasu­ta­da, oskab leid­lik näi­tu­se vaa­ta­ja ise väl­ja mõel­da. Kii­kame ka Muu­mi­mam­ma kööki.