Ülo Josingu fotonäitus “Piiristatud maastikud”

Ülo Josing "Piiristatud maastikud"10. maist 10. juu­ni­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Ülo Josin­gu foto­näi­tus “Pii­ris­ta­tud maastikud”

Ülo Josing "Piiristatud maastikud"Haa­ra­vas pil­di­kee­les jutus­tab autor mõt­le­ma­pa­neva loo täna­sest Ees­ti­maast, tema loo­du­sest ja ini­mes­test, kes siin igal sam­mul satu­vad vas­ta­misi kõik­või­ma­like kee­lu– ja käsu­mär­ki­dega. Tund­liku sot­siaalse när­viga jääd­vus­ta­tud kaad­rid teki­ta­vad hin­ge rahu­tu igat­suse vaba­ma ja har­moo­ni­li­sema maa­ilma järele.