Mees kolme kodumaaga. Ilmar Talve ‑95-

"Mees kolme kodumaaga"13. maist 13. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Mees kol­me kodu­maa­ga. Ilmar Tal­ve ‑95-”.

Näi­tus tut­vus­tab Tapal ela­nud ja koo­lis käi­nud kir­ja­ni­ku ja rah­va­tead­la­se Ilmar Tal­ve elu­käi­ku ning loomingut.