Pühadejänes

Pühadejänes1.–26. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Püha­de­jä­nes”.

Liha­võt­te­pü­ha­de ajal vär­vi­tak­se mune, kau­nis­ta­tak­se nen­de­ga kodu või män­gi­tak­se män­ge. Aga liha­võt­te­jä­ne­sed toi­me­ta­vad ka usi­nalt ja pei­da­vad mune toas või õues, kui ilm lubab. Las­te­le teeb see lõbus muna­de otsi­mise mäng suurt rõõ­mu. Miks aga mune pei­dab jänes, mit­te kana, kel­lel muna­de­ga pal­ju roh­kem pist­mist? Selle­le küsi­mu­se­le otsi­me­gi vas­tust oma raa­ma­tu­näi­tu­sel. Väl­jas on jutud ja luu­le­tu­sed püha­de­jä­ne­sest ning jänes­te meisterdamisõpetused.