Lihavõttepühadeks Lihavõttesaarele

Moai Rano raraku1.–26. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Liha­võt­te­pü­ha­deks Liha­võt­te­saa­re­le”.

Kas poleks tore min­na liha­võt­te­pü­ha­deks Liha­võt­te­saa­re­le? Kind­las­ti oleks, kui­gi pigem soo­vi­ta­tak­se seda kau­get saart külas­ta­da maist oktoob­ri­ni, kui seal on kui­vem aeg. Meie saa­me sel­le Maa­il­ma nabaks kut­su­tud paigaga tut­ta­vaks raa­ma­tu­te abil. Otsi­me vas­tust Rapa Nuil asu­va­te kivi­ku­ju­de ehk moai­de sala­dus­te koh­ta. Raa­mat „Jan­si­ga maa­il­ma nabal“ sai algu­se het­kest, kui sel­le autor Reet Made seisis keset Vaik­set ookea­ni Liha­võt­te­saa­re kõr­gel kaldal.