Valge meri, mustad kalad

Näitus "Valge meri, mustad kalad"1.–26. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Val­ge meri, mus­tad kalad.

Reet Bobõls­ki on kir­ju­ta­nud loo Mus­tast ja Val­gest, kus need oma­va­hel kohe kui­da­gi läbi ei saa­nud. Ome­ti on need vas­tan­did mah­tu­nud nii mõnes­se­gi jut­tu või luu­le­tus­se. Need me raa­ma­tu­näi­tu­se­le väl­ja panimegi.