Liikumisaasta: jooga ja pilates

Liikumisaasta 201410.–28. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Lii­ku­mis­aas­ta: joo­ga ja pila­tes.

See on esi­me­ne raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek lii­ku­mis­aas­tal tut­vus­ta­ta­va­test eri­ne­va­test ter­vis­li­kest har­ras­tus­test. Suve hakul saab süve­ne­da jooks­mise, sügi­sel rat­su­ta­mise ja tal­vel suu­sa­ta­mise teemasse.