Teisipäevane loovusring

4. veebruaril kell 18.00–19.00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus koos noor­te­kes­ku­se­ga Tei­si­päe­va­ne loovusring.

Loo­vus­ring toi­mub veebruaris kolm kor­da: 1. näi­tu­se­ga “Küün­la­kuu” tut­vu­mi­ne, 2. küü­nal­de kau­nis­ta­mi­ne, 3. süda­me­te val­mis­ta­mi­ne sõbrapäevaks.

raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus