Küünlakuu

10.–28. veebruari­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Küün­la­kuu.

Näi­tus tut­vus­tab veebruari­kuu täht­päe­vi nii rah­va­ka­lend­ris (küün­la­päev, luu­va­lu­päev, peet­ri­päev, madi­se­päev) kui prae­gu­ses kalend­ris (sõb­ra­päev, vaba­rii­gi aas­ta­päev) ja tava­dest nen­del päevadel.