Eestlased taliolümpiamängudel

3.–28. veebruari­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Eest­la­sed taliolümpiamängudel.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab taliolüm­pia­män­ge käsit­le­vaid raa­ma­tu­id ning ees­ti tali­sport­lasi olümpial.