Teisipäevane loomering

14.01.2014 kell 18.00 Nukit­sa kon­kur­si raa­ma­tu­te illust­rat­sioo­ni­de vaat­le­mi­ne, jär­jest luge­mi­ne (lap­sed ise valivad raa­ma­tu) aru­te­lu loe­tust. Vaba joonistamine.

Jät­ka­me ka alga­val aas­tal loo­me­rin­gi­ga. Ees­mär­giks aren­da­da las­te loo­vust män­gu­de, käe­li­se tege­vu­se, kuu­la­mise ja muu tege­vu­se läbi.