Sügise alguse värvid

1. oktoob­rist 25. oktoob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Sügi­se algu­se vär­vid.

Näi­tu­sel 12 fotot koduaiast 21. sep­temb­ril, sügi­se  sünnipäeval.