Oi aegu ammuseid

30. sep­temb­ril kell 14:00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus üri­tus Oi aegu ammu­seid.

Tähis­ta­me eaka­te päe­va, tule­ta­me meel­de vanu aegu pil­di­ma­ter­ja­li põh­jal. Kül­la tule­vad Viru­maa Tea­ta­ja aja­kir­ja­nik Tee­le Üprus ja har­ras­tus­kunst­nik Mare Orgus, oma­kan­di mehed Hei­no Rii­bak ja Vel­lo Raagmets.