Marju Kõivupuu ja tema kultuuripärand

1. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Mar­ju Kõi­vu­puu ja tema kul­tuu­ri­pä­rand.

Raa­ma­tu­näi­tus folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­pä­ran­di­saa­di­ku Mar­ju Kõi­vu­puu poolt koos­ta­tud raa­ma­tu­test ja artiklitest.