Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­temb­rist 5. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kaa­ri­na Stau­din­ger-Lop­pu­kaar­re maa­lid müs­ti­lis­test ole­vus­test.

Soo­me kunst­ni­ku Kaa­ri­na Stau­din­ger-Lop­pu­kaar­re oma­pä­ra­ses teh­ni­kas maa­lid müs­ti­lis­test olevustest.