Loomispisikust nakatunud

10. juu­nist — 30. augus­ti­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus käsi­töö­näi­tus Loo­mis­pi­si­kust nakatunud.

Jäne­da küla 660. juu­be­li puhul ning Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta tähis­ta­miseks on kok­ku kogu­tud Jäne­da küla tub­li­de käsi­töö­meist­ri­te loo­ming. Elav, kirev ning põnev näi­tus jääb ava­tuks kogu suveks.