Puhas vesi annab elu

Puhas_vesi_annab_elu10. juu­nist 30. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Puhas vesi annab elu.

Käes­olev aas­ta on rah­vus­va­he­li­selt nime­ta­tud vee­ala­se koos­töö aas­ta­ks. See on aas­ta, mil puh­ta vee väär­tus­ta­mise­le ja rii­ki­de­va­he­li­se­le koos­töö­le sel alal pöö­ra­tak­se eri­list tähelepanu.