1.–26. juuli Jäneda raamatukogu SULETUD

1.–26. juu­li­ni 2013. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

tele­fon 323 2081
e‑post