Jaanikuu

Raa­ma­tu­näi­tus "Jaa­ni­kuu"01.–28. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jaa­ni­kuu.

Juu­ni­kuu kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: jaa­ni­kuu (jaa­ni­päe­va jär­gi), suve­kuu (suvea­ja jär­gi), kesa­kuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õil­me­kuu (õite­roh­ku­se jär­gi), pär­na­kuu (pärna­de õit­se­mise jär­gi), pii­ma­kuu (leh­ma­de suu­re pii­maan­ni jär­gi). Jaa­ni­kuu ehteks on jaa­ni­päev, rõõ­mus val­gu­se- ja suve­pü­ha. Samu­ti mahu­vad sel­les­se suve­kuus­se veel vii­di­päev, seits­me­ma­ga­ja­päev, suvi­ne peet­ri­päev. Enne kui min­na otsi­ma sõna­ja­la­õit, tasub kaeda meie raamatunäitust.