Palju ÕNNE, Teet Kallas!

1.–27. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Pal­ju ÕNNE, Teet Kal­las!.

Teet Kal­las on telesar­ja “Õnne 13” kaua­aeg­ne stse­na­rist. Ta on kir­ju­ta­nud romaa­ne, novel­le, esseid, kolum­ne, tõl­keid, fil­mistse­naa­riume. Hoi­des kätt elu pul­sil ja usku süda­mes, on ta kir­ju­ta­nud end rah­va südamesse.