Jürikuu

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Jüri­kuu.

Rah­va­ka­lend­ris kan­nab aprill mitut nime: jüri­kuu (jüri­päe­va jär­gi), sula­kuu (sula­va­te lume­han­ge­de jär­gi), mah­la­kuu (puu­des lii­ku­va­te mah­la­de jär­gi), nal­ja­kuu (nal­ja­päe­va jär­gi), puh­ke­kuu (vars­ti puh­ke­va­te pun­ga­de jär­gi). Tut­vus­ta­me näi­tu­sel april­li­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja mar­ku­se­päev. Talu­rah­va aas­ta algas jüri­päe­val, siis pal­ga­ti tal­lu abi­li­sed ja sel päe­val ei toh­ti­nud majast mida­gi väl­ja anda.