Vigur muinasjutuvestja Juhan Kunder

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Vigur mui­nas­ju­tu­vest­ja Juhan Kun­der.

Möö­du­nud Kun­de­ri-aas­ta ja täna­vu­se kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta ühen­dus­e­na on väl­ja pan­dud J. Kun­de­ri mui­nas­ju­tud, luu­le­tu­sed ja Kun­de­ri Seltsis väl­ja antud muinasjutukogumikud.