2013 – Raamaturõõm ümber ilma

Rahvusvaheline lasteraamatupäev - 2. aprill 20132013. aas­ta rah­vus­va­he­li­se las­te­raa­ma­tu­päe­va spon­soriks on IBBY (Rah­vus­va­he­li­se Noor­soo­kir­jan­duse Nõu­ko­gu) USA sektsioon.
Sõnu­mi autor on Pat Mora (1942), ing­li­se ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­ta­tud luu­le­ta­ja ja pil­di­raa­ma­tu­te autor New Mexico osariigist.
Pla­ka­ti autor on afroamee­ri­ka kir­ja­nik, jutu­vest­ja, kunst­nik ja muu­sik Ash­ley Bryan (1923).

*****
Pat Mora

Raa­ma­tu­rõõm ümber ilma

Loe­me koos, sina ja mina.
Näe, täh­te­dest saa­vad sõnad
ja sõna­dest raamatud,
mil­le järe­le siru­ta­me käed.

Kuu­le­me sosinaid
ja lehe­kül­ge­del mühi­se­vaid jõgesid,
karusid Kuule
nal­ja­kaid lau­le laulmas.

Käi­me sala­pä­ras­tes lossides
ja meie kätest tõu­se­vad õits­vad puud
otse tae­vas­se. Vah­vad tüd­ru­kud lendavad,
poi­sid püüa­vad sära­vaid tähti.

Loe­me koos, sina ja mina, edasi ja edasi,
raa­ma­tu­rõõm tiir­leb ümber ilma.

Tõl­ki­nud Kät­lin Kaldmaa