Uut ja vana lugemiseks

Väljapanek "Uut ja vana lugemiseks"07.01.2013–16.02.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek Uut ja vana luge­miseks.

Väl­ja­pa­nek varem ilmu­nud  ja uue­ma­test raa­ma­tu­test. Just prae­gu on paras aeg luge­da mõn­da head aegu­ma­tut vana raa­ma­tut või lei­da sobiv äsja ilmu­nu­te hulgast.
Mis muud kui valima!

Näi­tus on ava­tud 16. veebruarini.