22.–25.01 Jäneda raamatukogu suletud

22. jaa­nua­rist 25. jaa­nua­ri­ni 2013. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.

Soo­vi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu vahendusel:

tele­fon 323 2081
e‑post