Jäneda raamatukogu üritused detsembris

11. det­semb­ril Jõu­lu­hom­mik Jäne­da koo­li 1. ja 3. klas­si­ga – loe­me jõu­lu­jut­te ja luu­le­tusi ning meisterdame.

17. det­semb­ril üri­tus Jäne­da koo­li 8. klas­si­ga Veet­le­vad var­gad ja kiik­su­ga kri­mi­naa­lid – kri­mi­kir­jan­dus meil ja mujal.