Inimese teekond

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Ini­m­ese tee­kond. Karl Ris­ti­ki­vi 100.

Karl Ris­ti­ki­vi seits­me­teist­küm­nest romaa­nist on ilm­selt enim loe­tud kol­me esi­mest, mil­le tege­vus­pai­gaks on Tal­linn. Kol­mas neist, “Roht­aed”, kuu­lub koos Oskar Lut­su “Keva­de” ja Jaan Kros­si “Wik­ma­ni pois­te­ga” ees­ti koo­li­ro­maa­ni klas­si­kas­se. Ini­me­ne teel ja tee­kon­na kujund läbivad kogu Ris­ti­ki­vi loo­min­gut Tal­lin­na-tri­loo­giast ala­tes kuni vii­ma­seks romaa­niks jää­nud “Roo­ma päevikuni”.