Rahvuslik motiiv ehtimas lasteraamatupilti, kunsti- ja käsitööd

16. oktoob­ril kell 9.00 Lää­ne-Viru­maa las­te­aeda­de käe­li­se sekt­sioo­ni õpe­ta­ja­te õpipäev.

17. oktoob­ril kell 9.00 Pisi­põn­ni las­te­aia­õpe­ta­ja­te ja üli­õpi­las­te õpipäev.