Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Tiina Alveri näituse posterNäi­tus annab üle­vaa­te Tii­na Alve­ri töö­dest läbi mit­me aas­ta­küm­ne. Ees­ti Tele­vi­sioo­ni tun­tud saa­de­te kujun­dusi meel­de tule­tav väl­ja­pa­nek toob huvi­lis­te­ni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gu­ses­se aega.

Tele­kunst­nik Tii­na Alve­ri töö­de nimis­tus­se mahub pal­ju: tele­saa­ted “Noor­te­stuu­dio pärast­lõu­na” (1986–87), “Vig­la show” (1988), “Öö TV” (1989–92), “Car­te Blanc­he” (1992–98), “Seit­se vaprat” (1994–99), “Kla­ver põõ­sas” (1996–2001), “Friik” (1996–99), “Rei­si­le sinu­ga” (1996–2001), “Tele­taip” (2008), “Eri­saa­de” (2009–2010) jpt. Veel on Tii­na Alver kujunda­nud mit­meid tele­la­vas­tusi nii väi­ke­s­te­le vaa­ta­ja­te­le kui ka suur­te­le. Tei­nud kujun­dusi era­ka­na­li­te­le. Alver on tegut­se­nud kunst­ni­ku­na ka kir­jas­tus­tes Ilo ja Tea.

/loe edasi/

(näi­tus ava­tud 8. juu­nist 27. juulini)