Ala­tes 24. april­list saab Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel vaa­da­ta Val­ge­ve­ne maa­li­kuns­ti. Näi­tu­sel tule­vad eks­po­nee­ri­mise­le pea­mi­selt Anna Koro­le­va tööd, lisaks on väl­jas ka väi­ke valik abi­kaa­sa Alexan­der Demi­do­vi maa­le. Koro­le­va ja Demi­do­vi puhul on tege­mist äär­mi­selt posi­tiiv­se kuns­ti­ga. Koro­le­va maa­lid on pisi­kese iroo­niaga vürt­si­ta­tud hel­ged ja nos­tal­gi­li­sed taga­si­vaa­ted lap­se­põl­ve, Demi­do­vi tööd jäl­le pisut süm­bo­list­li­kud, maa­li­tud peene […]