22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus Oh neid noo­ri Fotograa­fia­näi­tus „Oh neid noo­ri“ on jätk näi­tu­se­le „Üle ühe põl­ve“, mis eks­po­nee­ris ja kõr­vu­tas lap­se­lap­se Mer­li Ants­maa ja tema vana­isa Kal­ju Mih­kel­so­ni foto­sid. Nüüd on val­mis sel­le tei­ne osa, mil­le see­kord­ne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta ühest ajas­tust pärit noo­ri. Kas praegused […]

22. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Foto­näi­tus Üle ühe põl­ve Foto­näi­tus “Üle ühe põl­ve” ühendab kaht põlv­kon­da. Näi­tu­se peal­ki­ri näi­tab kahe auto­ri sugu­lus­si­det, vana­isa Kal­ju Mih­kel­son (1931–1976) ja lap­se­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll kuna­gi koh­tu­nud, ent pea­le vere ühendab neid veel fotograafia.